Edited Stream of Consciousness
Reach

x
Jag saknar tro och kan därför aldrig bli någon lycklig människa,ty en lycklig människa skall aldrig behöva frukta att hennes liv är ett meningslöst irrande mot den vissa döden.Jag har varken ärvt en god eller fast punkt på jorden varifrån jag skulle kunna tilldraga mig en guds uppmärksamhet. Jag har heller inte ärvt skeptikerns väl dolda raseri eller ateistens brinnande oskuld.

Jag vågar därför inte kasta sten på henne som tror på ting,på vilka jag tvivlar eller på honom som dyrkar ett tvivel,som vore inte även det omgivet av mörker.Den stenen skulle träffa mig själv,ty om en sak är jag fast övertygad:att människans behov av tröst är omättligt.

...